O firmie

Zajmuję się prowadzeniem nadzorów w branży budowlanej, niezależnie od rodzaju realizowanej inwestycji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobywanemu na różnorodnych budowach, wspieram inwestorów na każdym etapie wznoszenia budynku. Pełniąc rolę inspektora nadzoru inwestorskiego, weryfikuję zgodność prowadzonych prac z projektem, sztuką budowlaną oraz określonym harmonogramem robót.


Zapraszam do współpracy. Dzięki niej zyskacie Państwo pewność, iż prowadzona inwestycja jest zgodna z przedłożonym projektem oraz pozwoleniem na budowę, a wszystkie etapy wykonywane są terminowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego to przede wszystkim kontrola jakości realizowanych prac, co pozwala na minimalizację ewentualnych usterek lub opóźnień w odbiorze budynku. Współpracuję zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami. Zapraszam do kontaktu.