Kierownik robót/budowy

Zapewniając kompleksową obsługę inwestycji, oferuję także pełnienie funkcji kierownika budowy. Posiadam niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, dzięki czemu w świetle obowiązujących przepisów, mogę pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

W ramach wykonywanych obowiązków między innymi dbam o zabezpieczenie placu budowy, prowadzę dokumentację inwestycji wymaganą odpowiednimi przepisami, kieruję pracami zgodnie z projektem oraz wydanym pozwoleniem na budowę, na bieżąco monitoruję jakość wykonywanych robót, a także przygotowuję wszelkie niezbędne dokumenty do odbioru końcowego budynku.

Prowadzę także odbiory robót zanikowych, które na odpowiednim etapie weryfikowane są wspólnie z inwestorem oraz inwestorem zastępczym, jeśli został ustanowiony. Po zakończeniu inwestycji przygotowuję kompleksową dokumentację powykonawczą, którą przekazuję inwestorowi, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Cechuje mnie doświadczenie, rzetelność, terminowość i wysoka jakość świadczonych usług. Współpracę opieram na zasadach partnerstwa, dbając należycie o jakość realizowanych prac, ich zgodność z harmonogramem, a także optymalizację kosztów inwestycji. Zapraszam do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami oferty w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy.

Galeria