Kosztorysy budowlane

Wśród oferowanych przeze mnie usług znajduje się również sporządzanie i weryfikacja kosztorysów budowlanych. Jestem rzeczoznawcą kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. W swojej pracy korzystam z profesjonalnego oprogramowania Norma Pro, dzięki czemu przygotowana dokumentacja spełnia wymogi nakładane przez przepisy, a wszelkie wyliczenia podlegają automatycznej walidacji.

Kosztorys jest dokumentem wskazującym szacunkową wartość inwestycji, opartą o cenniki Sekocenbud. Dzięki rzetelnie przygotowanemu kosztorysowi, inwestor zna budżet zamierzenia, dzięki czemu może rozpocząć procedury wymagane przepisami prawa, mające na celu wyłonienie wykonawcy konkretnych robót.

Kosztorysy sporządzam zarówno dla osób fizycznych, firm, jak i jednostek sektora finansów publicznych. Przygotowuję kompletną dokumentację, wraz z kosztorysem inwestorskim, która stanowi podstawę między innymi do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapraszam do współpracy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, specjalistycznej wiedzy oraz profesjonalnemu podejściu do każdego zlecenia, oferuję przygotowanie rzetelnej dokumentacji kosztorysowej każdej inwestycji.

Galeria