Nadzory w branży budowlanej

Budowa lub modernizacja obiektu to wymagające i kosztowne przedsięwzięcie. Warto na każdym etapie zadbać o jakość, nie tylko w zakresie wysokiej klasy materiałów, ale także robót budowlanych. Pomocne jest powierzenie nadzoru inwestorskiego fachowcom, którzy zweryfikują każdy element inwestycji, aby inwestor zyskał obiekt wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości, co gwarantuje trwałość i efektywność prowadzonych prac.

Zajmuję się prowadzeniem nadzorów w branży budowlanej, niezależnie od rodzaju realizowanej inwestycji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobywanemu na różnorodnych budowach, wspieram inwestorów na każdym etapie wznoszenia budynku. Pełniąc rolę inspektora nadzoru inwestorskiego, weryfikuję zgodność prowadzonych prac z projektem, sztuką budowlaną oraz określonym harmonogramem robót.

Nadzór realizuję zarówno przy inwestycjach nowych, jak również przy projektach obejmujących adaptację czy modernizację obiektów istniejących. Współpracę z inwestorem rozpoczynam zawsze od analizy dokumentacji projektowej, wizję w miejscu prowadzenia prac, a także rozmowę z osobami zajmującymi się bezpośrednią realizacją budowy.

Jako inspektor nadzoru inwestorskiego uzgadniam, w imieniu inwestora, wszelkie niezbędne szczegóły techniczne realizacji, spotykając się bezpośrednio z kierownikiem budowy oraz ekipą remontowo – budowlaną. Wieloletnie doświadczenie w branży, a także zdobyte wykształcenie, pozwala mi należycie zadbać o interesy inwestorów, monitorując zaawansowanie i jakość wykonywanych prac.


Zapraszam do współpracy. Dzięki niej zyskacie Państwo pewność, iż prowadzona inwestycja jest zgodna z przedłożonym projektem oraz pozwoleniem na budowę, a wszystkie etapy wykonywane są terminowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego to przede wszystkim kontrola jakości realizowanych prac, co pozwala na minimalizację ewentualnych usterek lub opóźnień w odbiorze budynku. Współpracuję zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami. Zapraszam do kontaktu.

Galeria